ชื่อเรื่อง  
เบื้องหลังการเขียนเรื่องสั้นและเรื่องสั้นดีเด่นของ แสดง 
แฟชั่นดีไซน์ : รวมชุดผ้าไทยประยุกต์แบบสมัยนิยม แสดง 
สมุดภาพโครงการตามพระราชดำริ แสดง 
ห้วงมหรรณพ แสดง 
10 นาทีกับการใช้งาน MS-DOS 5 แสดง 
10 ปีซีไรท์ คำให้การเรื่องรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ปี 2522-2531 แสดง 
100 ข้อคิดเพื่อชีวิตสุขสงบ แสดง 
100 เทคนิคสร้างสรรค์ภาพ แสดง 
100 ปี ชีวีไม่แก่ แสดง 
100 ภาพและประวัติคนสำคัญของโลก แสดง 
1000 ศัพท์คำพ้องอังกฤษ - ไทย แสดง 
1000 สำนวนอังกฤษที่จำเป็นสำหรับนักรียน-นักศึกษา แสดง 
101 business letters ll แสดง 
101 โครงงานคณิตศาสตร์ แสดง 
108 เกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลากร แสดง